PiiA

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Prenumerera gärna på nyhetsbrev ifrån PiiA genom att fylla i detta formulär. 

PiiA Summit 2016

PiiAs årskonferens arrangeras i Västerås 9-10 november.
Av PiiA Summit kan du förvänta dig:
– Intressanta resultat och erfarenheter från PiiAs olika forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt
– Träffa nya samarbetspartners och inspireras till nya innovationer och tillämpningar.
– Utvidga ditt nätverk och nätverka bland forskare och industri aktiva inom PiiA området
– Påverka PiiAs områden, utlysningar, satsningar och programledning så att PiiA möter dina viktiga utmaningar.

Läs mer här!

Två nya utlysningar inom digitalisering av svensk industri – stängning 1 sep 2016

I det nya regeringsuppdraget som Vinnova fått kring digitalisering av svensk industri har Vinnova nu öppnat två nya utlysningar mycket relevanta för PiiA området och som är viktiga att känna till och sprida vidare inom era respektive nätverk. Utlysningarna bygger på den handlingsplan Vinnova tog fram i en tidigare del av sitt regeringsuppdrag. Instruktion till sökande är att de föreslagna projekten ska bygga vidare på och förstärka den kraftsamling som finns etablerad inom de pågående strategiska innovationsprogrammen (SIP)( i vårt fall PiiA) och de innovationsområden som dessa verkar på. Läs mer här!

PiiAs årsbok 2015

Det strategiska innovationsprogrammet inom Processindustriell IT och Automation – PiiA – representerar en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling. Budgeten från VinnoVa, Energimyndigheten, Formas och industrin omfattar för perioden 2014 till 2016 cirka en kvarts miljard kronor. Med operativ start i januari 2014 har programmet nu genomfört sitt andra verksamhetsår.
Läs gärna om PiiAs verksamhetsår 2015 här.

Industriell digitalisering – ny rapport från PiiA Analysis

Svensk industri har unika förutsättningar. Global marknadsutblick, teknisk kompetens i världsklass, prestige- lös samarbetsförmåga och vilja att förändra kan tillsammans beskriva det speciellt svenska. Det är förmågor att ta tillvara när världens industrier rör sig genom stora förändringar och allt fler länder söker sina egna framgångsrecept. Läs hela rapporten här!
Industrial Digitalisation – new report from PiiA Analysis. Read more and download English version here.

Kartläggning av industriell IT & Automation i Sverige

Projektet har utförts av Louise Fridholm, Peter Hansen och Johannes Leo, samtliga studenter vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola. Curt-Åke Sundholm, som genomförde motsvarande mätning år 2009, har varit handledare för studenterna. Projektet har genomförts med deltagande av en expertgrupp med representanter från Automation Region, Processindustriell IT och Automation (PiiA), SICS Swedish ICT samt Blue Institute. Ladda ned en populärversion av rapporten.

Nyhetsbrev

Läs gärna det senaste nyhetsbrevet. Prenumererar på nyhetsbrev ifrån PiiA gör du lättast genom att fylla i detta formulär. 

Viktiga datum

Kalendariet innehåller både PiiA-aktiviteter samt andras aktiviteter relevanta för aktörer inom PiiA-området.

9-10/11 PiiA Summit, Västerås. Träff för hela PiiA-programmet fylld med inspiration och bra nätverkande. Informell middag den 9/11 för de som anländer tidigt. Läs mer här!

PiiA på en minut med programchef Anders OE Johansson: