PiiA

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Programmet har sin hemvist hos RISE SICS Västerås där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Prenumerera gärna på nyhetsbrev ifrån PiiA genom att fylla i detta formulär. 

Öppen utlysning

PiiAs åttonde utlysning är öppen  24 April 2017 – 15 Juni 2017 kl 14:00.
Vi söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader.
Läs mer här!

PiiA Summit 2016

PiiAs årskonferens arrangerades i Västerås 9-10 november.
Filmer från dagen finns nu tillgängliga nedan och direkt på vår youtube-kanal.

Läs mer här!

PiiAs årsbok 2015

Det strategiska innovationsprogrammet inom Processindustriell IT och Automation – PiiA – representerar en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling. Budgeten från Vinnova, Energimyndigheten, Formas och industrin omfattar för perioden 2014 till 2016 cirka en kvarts miljard kronor. Med operativ start i januari 2014 har programmet nu genomfört sitt andra verksamhetsår.
Läs gärna om PiiAs verksamhetsår 2015 här.

Industriell digitalisering – ny rapport från PiiA Analysis

Svensk industri har unika förutsättningar. Global marknadsutblick, teknisk kompetens i världsklass, prestige- lös samarbetsförmåga och vilja att förändra kan tillsammans beskriva det speciellt svenska. Det är förmågor att ta tillvara när världens industrier rör sig genom stora förändringar och allt fler länder söker sina egna framgångsrecept. Läs hela rapporten här!
Industrial Digitalisation – new report from PiiA Analysis. Read more and download English version here.

Kartläggning av industriell IT & Automation i Sverige

Projektet har utförts av Louise Fridholm, Peter Hansen och Johannes Leo, samtliga studenter vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola. Curt-Åke Sundholm, som genomförde motsvarande mätning år 2009, har varit handledare för studenterna. Projektet har genomförts med deltagande av en expertgrupp med representanter från Automation Region, Processindustriell IT och Automation (PiiA), SICS Swedish ICT samt Blue Institute. Ladda ned en populärversion av rapporten.

Nyhetsbrev

Läs gärna det senaste nyhetsbrevet. Prenumererar på nyhetsbrev ifrån PiiA gör du lättast genom att fylla i detta formulär. 

Viktiga datum

Kalendariet innehåller både PiiA-aktiviteter samt andras aktiviteter relevanta för aktörer inom PiiA-området.

23/3 Spelet om skogsindustrin – föredrag på Inspectas Skogsindustridagar hålls i Sundsvall på Quality Hotel den 23/3.

6/4 Utlysning 7 stänger.

24/4 – Utlysning 8 öppnar.

25-26/4 Strategitorget Retail – PiiA presenterar – Gamification lyfter industrin.

4/5  #SIP17
Nationell konferens om de Strategiska innovationsprogrammen (SIP), hur de möter 
viktiga samhällsutmaningar och bidrar till ökad konkurrenskraft.

5/5 RISE SICS Västerås 5 år
PiiAs värdorganisation SICS Västerås firar 5 år med forskningsinspiration och tårta. PiiA är en naturlig del av programmet. Välkommen att anmäla dig här. 

12/5 – BioDig, Karlstad
Ett seminarium om digitalisering av skogsindustrin. Läs mer här. 

11/10 PiiA Summit, årskonferens för PiiA-programmet. Arrangeras i Västerås. Här hittar du material från PiiA Summit 2016. 

12/10 Automation Summit arrangeras av en av PiiAs grundande miljöer Automation Region i Västerås.

PiiAs programchef ger sin syn på processindustrin och dess utmaningar: