Öppna utlysningar

Nu är utlysning 7 öppen.

Syftet med PiiAs utlysning Våren 2017 är att det initieras och genomförs Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering, som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt samt, i förlängningen, ger stärkt marknadsställning för Sverige inom området.

I denna utlysning inbjuds konsortier, bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer, att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt där fokus ligger på industriell digitalisering. I denna utlysning förväntas projekten också beröra nya affärsmodeller.

Även utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer. Målet är att skapa fler och bättre lösningar, metoder eller innovationer inom området Processindustriell IT och automation som bidrar till en effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer.

Utlysningen omfattar två olika typer av FUI-projekt vad gäller maxbelopp och projekttid. För utlysningen finns avsatt en budget på 20 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 6 april 2017 klockan 14:00.

Fullständig utlysningstext och mallar finns här.

Dokument som kan studeras inför ansökan är:
– PiiA – utlysning 7 PPT-presentation
Industriell digitalisering – Ett positioneringsdokument från PiiA Analys och Blue Institute
– Den agenda som ligger till grund för PiiA programmet Nationell kraftsamling för processindustriell automation – en agenda för ledning, innovation och kompetensutveckling.”
PiiAs treåriga strategiska plan för 2015-2017

 NOTERA också att ytterligare en utlysning öppnar under 2017. Där söker vi projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader. Den utlysningen beräknas preliminärt öppnas 24 April 2017 och preliminärt stängas 15 Juni 2017 kl 14:00.

För att teckna konsortieavtal har PiiA tagit fram en mall som man kan utgå från.
Den har prövats i tidigare projekt och fungerat bra som utgångstext.
Mallen kan du ladda ner här.

 

Susanne Timsjö om utlysning 7:

För mer information kontakta:

Susanne Timsjö
Programchef
Process Industrial IT and Automation (PiiA)
RISE SICS Västerås
Mobile: +46 73 072 39 60
susanne.timsjo@sip-piia.se

Anders OE Johansson
Vice programchef PiiA
Mobile: +46 70 56 25 250
anders.oe.johansson@sics.se

2 reaktioner på ”Öppna utlysningar

Kommentarer inaktiverade.